Wrzody żołądka u świń mogą mieć bardziej skomplikowane tło zakaźne niż sądzono

Foto 7_05_2019

Wrzody żołądka są problemem o etiologii wieloczynnikowej i wydaje się że tło zakaźne nie odgrywa w przypadku tej choroby u świń głównej roli. W roku 2016 podczas kongresu IPVS w Dublinie jedno z doniesień mówiło o nowo odkrytej bakterii Fusobacterium gastrosuis jako o czynniku, który odgrywa ważną rolę w powstawaniu wrzodów żołądka u świń.

Niedawno na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii został obroniony doktorat, którego autora Chloë De Witte badała występowanie wrzodów żołądka u świń oraz czynniki je wywołujące. Rezultatem tej pracy był wniosek, który głosi, że wrzody żołądka u świń są wynikiem interakcji 2 gatunków bakterii. W swojej pracy doktorskiej dr De Witte wyjaśniła, że nie tylko F. gastrosuis odgrywa rolę w powstawaniu wrzodów żołądka, ale także Helicobacter suis, który już od dawna był wiązany z owrzodzeniem żołądka.

Helicobacter suis to bakteria występująca często w żołądku świń. Ponadto, zainfekowani przez ten drobnoustrój mogą zostać również ludzie. To, że zakażenie H. suis może prowadzić do różnych objawów klinicznych, w tym wrzodów żołądka było wiadomo już od dawna. Jednak, do tej pory nie było dokładnie wiadomo jaki jest mechanizm działania tej bakterii. We wspomnianej pracy doktorskiej zagadnienie to zostało w pewnym stopniu wyjaśnione. Wyniki badań pokazują, że H. suis wpływa na produkcję kwasu żołądkowego, a efekt tego działania zależy od wieku świń. Okazuje się, że na przykład w wieku 6 miesięcy świnie mogą wytwarzać mniej kwasu żołądkowego. Ta redukcja jest na tyle istotna, że otwiera możliwość wejścia innej, wspominanej już wcześniej bakterii tj. F. gastrosuis. I to właśnie ta bakteria odgrywa potencjalnie rolę w powstawaniu uszkodzeń, ponieważ ma ona zdolność niszczenia komórek ściany żołądka. Następnie w trakcie wzrostu świń produkcja kwasów żołądkowych również rośnie, co prowadzi do jeszcze gorszych zmian chorobowych.

W podsumowaniu badaczka stwierdziła także, że wpływ obu bakterii na powstawanie wrzodów żołądka u świń wymaga dalszych badań, aby opracować skuteczniejsze metody zwalczania tej choroby. Dzięki temu można by pozytywnie wpłynąć zarówno na dobrostan zwierząt, jak i na wyniki produkcyjne.

Źródło: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/5/Gastric-ulcers-in-pigs-caused-by-2-bugs-424429E/


Komentarze: 0

Dodaj komentarz