Podnoszenie kwalifikacji przez lekarzy weterynarii

Foto 8_06_2019

Podnoszenie kwalifikacji, czyli kursy, szkolenia, specjalizacje i wiele, wiele innych bardziej nowoczesnych from poszerzania wiedzy dla nowoczesnych i profesjonalnych lekarzy weterynarii stanowi nieodzowny element dobrego wykonywania swojej pracy. Jak sytuacja dotycząca podnoszenia kwalifikacji przez lekarzy weterynarii wygląda w różnych krajach świata?

Analizując wyniki badań ankietowych można zobaczyć się lekarze weterynarii poświęcają średnio 5 godzin miesięcznie na doskonalenie zawodowe. Przy czym 5% ankietowych lekarzy weterynarii zadeklarowało, że w ogóle nie podnosi swoich kwalifikacji, do 2 godzin w miesiącu poświęca około 24% lekarzy weterynarii, między 3-4 godziny 20%, 5 do 9 godzin 24%, a 10 godzin i więcej zadeklarowało aż około 27% ankietowanych lekarzy.

Duże zróżnicowanie pod względem poświęcanego na dokształcanie czasu widać, w zależności od kraju, w którym pracują lekarze weterynarii. Pod względem ilości czasu poświęcanego miesięcznie na kursy, szkolenia, specjalizacje, webinaria prowadzą lekarze weterynarii z Hiszpanii – 10 godzin oraz Brazylii – 9 godzin miesięcznie. Na drugim biegunie znaleźli się lekarze weterynarii ze Szwecji i USA po 2 godziny w miesiącu.

Jeśli chodzi o pokrywanie kosztów kształcenia to 42% lekarzy robi to samodzielnie, a za kolejne 36% robi to pracodawca, 17% dzieli się kosztami z pracodawcą, a 5% korzysta tylko z darmowych źródłem wiedzy. Tutaj także widać duże różnice między krajami gdzie dla przykładu w Włoszech 81% lekarzy weterynarii samodzielnie finansuje swoją naukę, z kolei w Wielkiej Brytanii to pracodawca opłaca szkolenia w 56% przypadków.

Ankietowani lekarze weterynarii najczęściej deklarowali korzystanie z webinariów, seminariów lub warsztatów, czytanie branżowych wydawnictw oraz uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez specjalistów w danej dziedzinie.

Źródło: https://www.vetspanel.com/survey-results/


Komentarze: 0

Dodaj komentarz