Monitorowanie przestrzegania bioasekuracji w czasie rzeczywistym

Foto 5_05_2019

Bez względu na rodzaj gospodarstwa czy to w jakiej części świata się ono znajduje, nieustanna poprawa przestrzegania zasad bioasekuracji jest niezbędna. Zazwyczaj taka poprawa występuje zaraz po wybuchu jakieś choroby, jednak z czasem spełnianie wymogów bioasekuracyjnych spada nieuchronnie na coraz niższy poziom.

Przestrzeganie bioasekuracji jest do pewnego stopnia wzmacniane poprzez organizowanie regularnych spotkań szkoleniowych i przeglądowych dla pracowników w gospodarstwach oraz podkreślanie dużej wagi przekazywanych na nich informacji. Korzystanie z kamer może pomóc w niektórych przypadkach, ale nawet w sytuacjach, w których pracownicy je akceptowali (służyły one nie do karania, a do nagradzania), niewykonalne jest ciągłe przeglądanie nagrań i sprawdzanie czy bioasekuracji jest rzeczywiście przestrzegana. Wszystkie znaki i tablice przypominające po pewnym czasie też tracą swoją pierwotną moc.

Rozwiązanie tego problemu być może będzie można przeszczepić z medycyny ludzkiej, gdzie w niektórych szpitalach z powodzeniem wykorzystuje się identyfikatory RFID żeby monitorować zachowania pracowników. Pierwsze takie próby zostały już przeprowadzane w fermach zwierząt gospodarskich. Ochotnicy testowali buty robocze z RFID, a także umieszczono identyfikator w ich własnych butach prywatnych. Każde przekroczenie stref w nieodpowiednim obuwiu skutkowało włączeniem alarmu. Podobnie alarm wywoływał brak użycia środków do dezynfekcji osobistej. Okazało się, że poprawa bioasekuracji była znaczącą. Pomysłodawcy nowej metody zastanawiają się nad kwestią włączania alarmu, być może bardziej właściwe były by cotygodniowe raporty, które każdy pracownik otrzymywałby na swój telefon. Co dało by im dobrą motywację do poprawy własnych osiągnięć.

Kwestia bioasekuracji jest często tematem wrażliwym, nie do końca zrozumianym i przez to ignorowanym. Dodatkowe bodźce do jej przestrzegania, które nie będą się jawiły jako narzucone środki kontroli na pewno są dobrym sposobem na poprawę biobezpieczeństwa w stadach świń.

Źródło: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/4/Immediate-beep-if-pig-farm-biosecurity-is-ignored-415772E/


Komentarze: 0

Dodaj komentarz