Kokcydia mogą być oporne na toltrazuril

Foto 8_05_2019

Cystoisospora suis pasożyt, który powoduje u świń kokcydiozę czyli chorobę o przebiegu biegunkowym, która dotyka przede wszystkim prosiąt w drugim tygodniu życia jest szeroko rozpowszechniony w fermach trzody chlewnej. Dlatego też w zwalczaniu tego patogenu rutynowo stosowany jest toltrazuril. Skuteczność tego preparatu podanego w odpowiednim czasie (3-5 dzień) jest bardzo wysoka i pozwala na praktyczne wyeliminowanie problemu kokcydiozy z fermy. Oporność C. suis na ten lek nie była odnotowana, aż do niedawna kiedy naukowcy z Uniwersytet Weterynaryjnego w Wiedniu opisali pierwszy taki przypadek i potwierdzili, że toltrazuril jest nieskuteczny wobec holenderskiego izolatu tego pasożyta.

W roku 2014 na jednej z holenderskich ferm świń nasilało się występowanie biegunki u prosiąt pomimo profilaktyki kokcydiozy. Po wykluczeniu innych przyczyn takich jak bakterie lub wirusy okazało się, że sprawcą biegunki są kokcydia mimo tego, że świniom podawano toltrazuril. Izolat C. suis z tego stada trafił w ręce naukowców z Uniwersytet Weterynaryjnego w Wiedni, którzy porównali go do szczepów wrażliwych na toltrazuril. Okazało się, że prosięta zarażone tym szczepem w warunkach eksperymentalnych wykazują objawy kliniczne kokcydiozy nawet kiedy dawka leku była dwa razy większa niż zalecana. Brak skuteczności toltrazurilu potwierdzono także badaniami kału, w których wykazano obecność postaci rozwojowych kokcydiów, które nie powinny się tam znaleźć po podaniu leku.

Jedyne zalecenia jakie można było przekazać właścicielowi stada to poprawa higieny na fermie, w szczególności dokładne mycie i stosowanie dezynfekcji środkami chemicznymi, które to środki mogą pomóc w ograniczeniu liczby oocyst w środowisku chlewni. Jest to niezbędny warunek zapobiegania rozprzestrzenianiu się opornych pasożytów. Kolejny wniosek to taki, że konieczne jest również konsekwentne monitorowanie skuteczności leczenia toltrazurilem w celu wczesnego wykrycia rozwijającej się oporności pasożyta.

Źródło: https://phys.org/news/2017-08-drug-resistance-intestinal-parasite-piglets.html


Komentarze: 0

Dodaj komentarz