Bezpieczeństwo paszy w kontekście transmisji chorób wirusowych

Foto 7_06_2019

Do tej pory pojawiło się wiele badań które, potwierdziły możliwość transmisji wirusów wywołujących choroby świń za pośrednictwem pasz lub surowców paszowych. Oznacza to, że zanieczyszczone patogenami składniki paszy mogą stanowić duże zagrożenia dla stad świń. Jak można się zabezpieczyć przed tym zagrożeniem. Na to pytanie postanowili odpowiedzieć autorzy opublikowanych niedawno badań, które zaowocowały uzyskaniem najbardziej aktualnych danych dotyczących przeżywalności wirusów w paszach oraz sposobów ograniczania ryzyka dla stad trzody chlewnej.

Nie wszystkie pasze są produkowane i przetwarzane w ten sam sposób, dlatego pod uwagę przy określaniu przeżywalności wirusów należy wziąć warunki produkcji surowców paszowych i sposób ich przetwarzania oraz transportu. Pasze które są produkowane, pakowane i transportowane w zgodzie z zasadami bioasekuracji nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia zwierząt. Jeśli jednak warunki te nie są spełnione pasza może stwarzać zagrożenie dla świń, dlatego bardzo ważne jest to jak długo należy przetrzymywać taką „niebezpieczną paszę” przed podaniem jej świniom żeby zminimalizować ryzyko transmisji choroby. Należy zauważyć, że czasy które otrzymano w rezultacie badań są określone dla specyficznych warunków produkcji przetrzymywania i transportu i każde odstępstwo sprawia, że nie można ich stosować bezkrytycznie.

Czas przez jaki należy przetrzymywać surowce podano dla 99,99% degradacji Senecawirusa A, który charakteryzuje się dobrą przeżywalnością i został wybrany jak organizm modelowy od tych estymacji. Wydłużenie podanych czasów o 30% zwiększa degradację tego wirusa do 99,999%. W przypadku soji czas wspomnianej degradacji wirusa wynosi 143 dni w temperaturze 4℃, 52 dni w 15℃ oraz 26 dni w 30℃. Dla suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS) wartości te wynoszą odpowiednio 494 dni w 4℃, 182 dni w 15℃ oraz 26 dni w 30℃. W przypadku witaminy D wyniki pokazują 39 dni w 4℃, 26 dni w 15℃ oraz 26 dni w 30℃. Ostatnim badanym składnikiem paszy była lizyna dla której degradacje Senecawirusa w 99,99% stwierdzono po czasie 78 dni w 4℃ oraz po 13 dniach w 15℃ lub 30℃.

Jak widać oszacowane czasy degradacji różnią się bardzo w zależności od temperatury otoczenia oraz od tego z jakim surowcem mamy do czynienia. Wyniki te pokazują, które surowce oraz jakie warunki transportu i przechowywania mogą być szczególnie ryzykowne w kontekście transmisji zarazków do stad świń.

Źródło: https://thepigsite.com/news/2019/05/research-on-viral-transmission-in-feedstuffs-yields-new-information


Komentarze: 0

Dodaj komentarz