5 najważniejszych wyzwań stojących przed specjalistami chorób świń

Foto 4_07_2019

Charakter zawodu lekarza weterynarii zmienił się znacząco na przestrzeni lat. Nie inaczej jest w przypadku specjalistów chorób świń, którzy stali się bardziej wielozadaniowi i oprócz „klasycznej” wiedzy weterynaryjnej muszą obecnie wykazywać się dużo szerszym zasobem informacji oraz umiejętności. Poniżej przedstawiamy wyzwania, które już teraz stoją oraz staną w przyszłości przed lekarzami weterynarii zajmującymi się trzodą chlewną.

1) Brak czasu

Dobrzy specjaliści mają pod swoją opieką nierzadko wiele dużych stad rozrzuconych po terenie całego kraju, a czasami też poza jego granicami. Przemieszczanie się między obiektami zajmuje bardzo dużo czasu, który jest czasem poniekąd straconym. Rozwiązaniem tego problemu w przyszłości może być wykorzystanie technologii „telemedycyny”, która pozwoli na zdalne rozpoznawanie problemów zdrowotnych stada oraz wprowadzenie działań naprawczych.

2) Młode talenty

Kolejnym wyzwaniem jest zainteresowanie najbardziej perspektywicznych i uzdolnionych studentów pracą w charakterze lekarza weterynarii zajmującego się świniami. W sytuacji dużej konkurencji między specjalizacjami nie jest to proste, konieczne jest odpowiednie wsparcie mentorskie na początku kariery.

3) Komunikacja

Nawet najlepsza wiedza jest bezużyteczna jeśli nie potrafimy jej dobrze przekazać. Odpowiednia komunikacja z właścicielem oraz pracownikami fermy jest kluczowa dla powodzenia programów ochrony zdrowia w stadach świń. Praca zespołowa oraz wymiana informacji między osobami zajmującymi się fermą warunkują sukces fermy.

4) Konsumenci

Oprócz komunikacji wewnętrznej opisanej powyżej w przyszłości coraz ważniejsza będzie dobra komunikacja z konsumentami, których oderwanie od realiów produkcji zwierzęcej będzie coraz wyraźniejsze. W miarę rosnącej świadomości konsumenckiej konieczne będzie tłumaczenie na czym polegają dobre praktyki w chowie świń oraz ochrona ich zdrowia również ludziom, których jedyny kontakt z produkcją świń polega na spożywaniu wieprzowiny.

5) Wyżywienie świata

W miarę rosnącej populacji naszej planety rośnie również zapotrzebowanie na żywność. Lekarze weterynarii zostaną zobligowani do zwiększenia wydajności produkcji poprzez poprawę warunków zdrowotnych przy jednoczesnym nacisku na zmniejszeni stosowania antybiotyków i innych leków.

Źródło: https://thepigsite.com/news/2019/06/five-challenges-facing-swine-veterinarians-and-how-to-address-them


Komentarze: 0

Dodaj komentarz